Pozvánka na výroční členskou schůzi Spolku Traktory Bujanov


Místo a doba konání: zasedací místnost OÚ – sídlo spolku, dne 4.2.2022 od 18:00h.

Program:

Určení ověřovatele zápisu a zapisovatele – ověření správnosti a úplnosti listiny přítomných.

  1. Schválení programu schůze
  2. Zpráva o hospodaření spolku za rok 2021
  3. Plán činnosti spolku na rok 2022
  4. Pořízení reklamních předmětů (pořadatelé + členové spolku, účastníci závodu)
  5. Výběr provozovatele občerstvení pro konání traktoriády
  6. Zastřešení stávající stavby v areálu traktoriády
  7. Rozpočet spolku na rok 2022
  8. Různé
  9. Usnesení členské schůze

Informace:

Využijte možnost uhradit členský příspěvek na místě, občerstvení bude zajištěno.

Leave a comment

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *