Denní­ archí­v: 20.1.2022


Pozvánka na výroční členskou schůzi Spolku Traktory Bujanov

Místo a doba konání: zasedací místnost OÚ – sídlo spolku, dne 4.2.2022 od 18:00h. Program: Určení ověřovatele zápisu a zapisovatele – ověření správnosti a úplnosti listiny přítomných. Schválení programu schůze Zpráva o hospodaření spolku za rok 2021 Plán činnosti spolku na rok 2022 Pořízení reklamních předmětů (pořadatelé + členové spolku, […]