Pravidla soutěže


Pravidla soutěže

Bujanovská traktoriáda je jednodenní terénní závod podomácku vyrobených traktůrků, traktorů tovární výroby a jiných samohybných vozidel. Závod se jede na jedno soutěžní kolo. Hodnocení závodníků pro určení pořadí je dáno počtem bodů. Při rovnosti bodů bude určující pro pořadí lepší střelba ze vzduchovky. Pro závod jsou určeny dvě kategorie.
Jízdu může absolvovat vždy jen řidič (spolujezdec není povolen), přičemž závodu se může zúčastnit max. na dvou vlastních strojích.

Program
• Konec registrace a předání startovních čísel 11.00 hod.
• Poučení startujících, spanilá jízda Bujanovem, seznámení s tratí 11.00 – 13.00 hod.
• Start soutěžního kola 13:00 hod.
• Start soutěže v průjezdu blátem na čas 15:30 hod.
• Vyhlášení výsledků 17:30 – 18.00 hod.

Základní podmínky účasti
• Způsobilost k právním úkonům.
• Podepsání prohlášení startujícího
• Řidičské oprávnění.

Bezpečnostní pravidla
Traktoriáda v Bujanově je pořádána především pro předvedení doma postavených strojů, jezdeckého umění startujících a pobavení diváků. Nejdůležitější podmínkou je však zajištění bezpečnosti jak startujících, tak i diváků. Z tohoto důvodu je nutné dodržovat níže uvedená pravidla.

Bezpečnostní pravidla pro startující:
• účast v závodě je dobrovolná a může se ho účastnit pouze osoba starší 18-ti let s platným řidičským průkazem, která podepíše prohlášení startujícího,
• pro všechny startující je bez výjimky stanoven přísný zákaz požívání alkoholických nápojů před a v průběhu celého závodu,
• za všech okolností jednat tak, aby v žádném případě nedošlo k újmě na zdraví nebo na majetku svém nebo třetí osoby,
• při přesunech strojů na start a zpět do depa jet zvlášť obezřetně – projíždí se prostorem přístupným divákům,
• věnovat zvýšenou pozornost divákům – dětem, vzhledem k jejich nepředvídatelnému chování, a své jednání přizpůsobit tak, aby bylo ochráněno zdraví a majetek jak diváků tak i ostatních startujících a pořadatelů,
• při samotné jízdě přizpůsobit rychlost jednak stavu a konstrukci stroje a jednak stavu a členitosti trati tak, aby v žádném případě neopustil vytýčenou trať, nepoškodil svůj stroj a především, aby nedošlo k újmě na zdraví a majetku svém nebo třetích osob,
• bezpodmínečně uposlechnout pokyny pořadatelů nebo osob nad závodem dozorujících,
• použít ochranné a bezpečnostní prostředky, vyžaduje-li to stav nebo konstrukce jeho stroje, a to zejména k ochraně vlastního zdraví přičemž ochranná přilba u stroje bez rámu je povinná,
• při jízdě do depa a v depu jet se zvýšenou opatrností především s ohledem na diváky a ostatní startující,
• za všech okolností dbát na bezpečnost,
• zabezpečit stroj proti samovolnému pohybu,
• zajistit, aby nedošlo k úniku ropných látek a znečištění životního prostředí,
• zajistit si svůj majetek – pořadatel neodpovídá za případnou ztrátu či odcizení,