Program výroční členské schůze Spolku traktory Bujanov, konané dne 19.1.2019 v 16:00 hodin na Obecním Úřadu Bujanov

1. Ověření správnosti a úplnosti listiny přítomných (určí svolatel)
2. Schválení programu schůze
3. Přijímání nových členů spolku
4. Zpráva o hospodaření spolku
5. Zpráva o dosavadní činnosti spolku
6. Plán činnosti spolku na rok 2018
7. Usnesení
8. Závěr