Výroční zpráva Spolek Traktory Bujanov


Mili členové spolku,

chtěl bych touto cestou připomenout pár vēcí ohledně fungování spolku, a to jak v uplynulém roce, tak i v tom současném, roce 2021

Předem mi však dovolte, popřát všem členům spolku, jejich rodinám a známým hodně dobrý rok 2021, především pak prožití tohoto roku ve zdravi a v pohodě.


Nemusíme asi nikomu připomínat, jaké období již téměř rok prožíváme jako společnost, a to se samozrejme odráží i v životě spolků, našeho nevyjímaje Proto jsme rádi, že jsme se v tom minulém roce mohli setkat alespoň na jedné jediné akci v srpnu, a tou bylo jakési „ukončení sezóny“. I to byla ukázka toho, že spolek stále dokáže organizovat společné akce, byť tato byla pouze pro členy a sponzory.


Ten letošní rok začal (jak sami víte) ve stejném rázu. co se společných akci všeobecně týče, a to bude i nadále ovlivňovat i život našeho spolku. V začátku roku by nás měla čekat členská schůze, vždy to bylo do konce února, a poté další akce s tou největší a nejvýznamnější, a tou je traktoriáda. Jakým směrem se toto všechno bude ubírat je jednou velkou neznámou, a proto musíme i my vyčkat, co současná situace dovoli, do čeho se budeme moci pustit a čeho se naopak budeme muset vzdát.


Buďme však optimisté a věřme, že bude situace jen a jen lepší, a pro sebe i široké okolí uspořádáme opět několik pěkných akci. Máme na čem stavět, tradiční akce z minulých let to jenom potvrdily, a to je nejenom dobrý základ, ale závazek pro nás všechny.


Závěrem bych chtěl připomenout, že členské příspěvky 600, Kč na rok 2021 Ize samozřejmě již platit, a to jak převodem na účet spolku, cu 284090318/0300 (uveďte prosím účel platby a jméno plátce), nebo osobně v sídle spolku a také přímo paní Novákové (prosim, pouze po předchozí tf. domluvě).

Za výbor Spolku Traktory Bujanov,

Luděk Detour – předseda spolku.

Leave a comment

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *