Denní­ archí­v: 8.6.2021


Pozvánka na členskou schůzi Spolku Traktory Bujanov

Místo a doba konání: areál traktoriády (při nepřízni počasí zasedací místnost OÚ) dne 9.7.2021 od 18:00h. Program: Určení ověřovatele zápisu a zapisovatele – Ověření správnosti a úplnosti listiny přítomných Schválení programu schůze Zpráva o hospodaření spolku za rok 2020 Plán činnosti splku na rok 2021 Změna stanov: a) hlasování per […]