Denní­ archí­v: 12.1.2021


Výroční zpráva Spolek Traktory Bujanov

Mili členové spolku, chtěl bych touto cestou připomenout pár vēcí ohledně fungování spolku, a to jak v uplynulém roce, tak i v tom současném, roce 2021 Předem mi však dovolte, popřát všem členům spolku, jejich rodinám a známým hodně dobrý rok 2021, především pak prožití tohoto roku ve zdravi a […]