Denní­ archí­v: 9.1.2020


2. Výroční schůze Spolku Traktory Bujanov

Schůze se bude konat 24.1.2020 od 18hod v zasedací místnosti budovy Obecního úřadu v Bujanově. Program: Ověření správnosti a úsplnosti listiny přítomných Scvhálení programu schůze Zpráva o hospodaření spolku za rok 2019 Zpráva o dosavadní činnosti spolku v roce 2019 Plán činnosti spolku na rok 2020 Rozpočet spolku na rok […]